Ultimate Luminous Gomora (PB)

มือหนึ่ง ของใหม่

ไลน์ลูมินัส มีไฟ มาพร้อมกล่องน้ำตาล 

รายการนี้เป็นสินค้า pre-order

รอของประมาณ 15-30 วันครับ

ชำระเงินเต็มจำนวน