Marvel Select Planet Hulk

ของแท้จากค่าย DST

ส่วนสูง 10 นิ้ว (25.4 cm.) , ถ้าใส่หมวกจะสูงถึง 11 นิ้ว

จุดขยับ 16 จุด

เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ขยับจัดท่าทางได้

ออกแบบมาจาก Hulk ในเวอร์ชั่น Comic รายละเอียดสวยมาก