NECA Ultimate Jungle Hunter Predator Figure โมเดลพรีเดเตอร์เนก้าของแท้

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : jungle predator

ของแท้

แบรนด์ : NECA

Share

โมเดลพรีเดเตอร์ของแท้ จากยี่ห้อ NECA

เป็นการ Re-product ใหม่ มีการ re-paint ใหม่ 

Jungle Hunter Predator ถือเป็นพรีเดเตอร์ตัว Classic ที่นักสะสมต้องมีครับ