รถขนาด scale 1/32
เป็นรถบังคับวิทยุ
มาพร้อมที่บังคับมี Logo ภาพยนตร์ติดอยู่
ความยาวรถประมาณ 5 นิ้ว
บรรจุในกล่องสวยมากๆ
เคลื่อนที่เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้