CONVERGE KAMEN RIDER 16
โมเดลคาเมนไรเดอร์ของแท้
☑ เป็นงาน candy toy รุ่น converge 16
☑ ยี่ห้อ bandai ของแท้ 
โมเดลมาสไรเดอร์ บรรจุในกล่อง
☑ ในกล่องมีฐานมาให้ สำหรับสะสม
☑ ชุดนี้จะได้ ทั้งหมด 6 ตัว

(ราคานี้จะได้แต่เฉพาะตัวหลัก  6 ตัว ไม่รวมตัวลับ)


======================
ขนาด:  55 mm.
วัสดุ: PVC
น้ำหนัก: 0.4 KG.
บรรจุ: กล่อง